POCOP biedt een platform voor het verzamelen van

gegevens van patiënten met slokdarm- en maagkanker.

62

deelnemende
centra

5008

deelnemende
patiënten

Hoe kunt u meedoen?

Uw arts of andere zorgverlener kan u vragen om mee te doen aan dit onderzoek als bij u de diagnose maag- of slokdarmkanker is gesteld. Als u daarmee akkoord gaat, ondertekent u eerst een toestemmingsformulier. Wilt u niet meedoen aan bepaalde onderdelen? Dan kunt u dat op het formulier aangeven. Deelname aan het onderzoeksproject verandert niets aan uw behandeling.

De verschillende onderdelen van het toestemmingsformulier zijn:

Gebruik van de medische gegevens

Medische gegevens uit behandeldossiers vormen de basis voor onderzoek naar het verloop van slokdarm- en maagkanker. We verkrijgen deze gegevens via uw huisarts of uit Nederlandse registratiesystemen voor volksgezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als u besluit mee te doen aan het POCOP project, is het essentieel dat u toestemming geeft voor het gebruik van de medische gegevens. We slaan deze gegevens altijd gecodeerd op een veilige plek op.

Vragenlijsten over kwaliteit van leven

We vinden het belangrijk om uw ervaring tijdens en na de behandeling in kaart te brengen. Uw beleving en ervaring zijn dan ook een essentieel onderdeel van het onderzoek. Uw ervaren levenskwaliteit en uw mentale en lichamelijke gezondheid zijn belangrijke onderzoeksgegevens. Hoe functioneert u dagelijks? Zijn er bijwerkingen van de behandeling? Hoe verloopt het herstel? Dit zijn enkele vragen die in het onderzoek worden gesteld. Als u meedoet aan dit onderzoeksonderdeel, sturen we u op meerdere momenten vragenlijsten over deze thema's. De eerste ontvangt u voor de start van de behandeling. De vervolgvragenlijsten sturen we u toe tijdens en na afloop van de behandeling. U kunt kiezen of u de vragenlijsten wilt invullen op papier of online op een beveiligde website.

Nieuw onderzoek

Voor iedere nieuw ontwikkelde behandeling is onderzoek nodig. Als u toestemming geeft voor dit onderdeel van het project is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd om nieuwe, experimentele behandelingen of ondersteunende therapieën te ondergaan. Dit zijn bijvoorbeeld behandelingen waarvan de effectiviteit ten opzichte van de standaardbehandeling nog niet bekend is. Of u wel of niet wordt benaderd voor nieuw onderzoek, wordt door middel van loting (toeval) bepaald.

Dit kan voor u het volgende betekenen:

1. Er is een mogelijkheid dat u wordt geselecteerd en uitgenodigd voor het ondergaan van een experimentele behandeling. Hierover zal uw behandelend specialist u informeren. Hij of zij stuurt ook schriftelijke informatie. Nadat u de behandeling aangeboden heeft gekregen, kunt u zelf beslissen of u deze experimentele behandeling ook wilt ondergaan. als u hiervoor kiest, ben u er zeker van dat u deze behandeling krijgt. Wanneer u de keuze maakt de experimentele behandeling niet te willen ondergaan, krijgt u de standaard behandeling.

2. Er is ook een mogelijkheid dat u niet geselecteerd wordt. Uw gegevens kunnen dan toch gebruikt worden om te vergelijken met de gegevens van patiënten die deze behandeling wel aangeboden kregen. In dit geval ondergaat u de standaard behandeling en krijgt u geen informatie over de experimentele behandeling. Let wel: het gaat hierbij uitdrukkelijk om experimentele behandelingen waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Uiteraard onthouden wij u nooit behandeling waarvan reeds bewezen is dat patiënten zoals u hier voordeel van kunnen hebben.

Deelnemende patiënten hebben zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Deelname kan wel nuttige resultaten opleveren voor toekomstige patiënten.

Onderzoeksdoel

Slokdarm- en maagkanker zijn ernstige vormen van kanker. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2.500 mensen gediagnosticeerd met slokdarmkanker en...

Lees meer

Procedure

Na uw toestemming start de verzameling van medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek. U kunt hierbij denken aan: ...

Lees meer