POCOP biedt een platform voor het verzamelen van

gegevens van patiënten met slokdarm- en maagkanker.

62

deelnemende
centra

5008

deelnemende
patiënten

Doel van het onderzoek

Slokdarm- en maagkanker zijn ernstige vormen van kanker. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2.500 mensen gediagnosticeerd met slokdarmkanker en 1.500 mensen krijgen de diagnose maagkanker. De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling. Hierdoor is het aantal patiënten dat deze kankersoorten overleeft gestegen.

Zo groot mogelijke groep patiënten

Grootschalig onderzoek is nodig om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van bepaalde behandelingen. Met de uiteindelijke onderzoeksgegevens kunnen behandelmethoden worden verbeterd en behandelingen op maat worden aangeboden voor iedere patiënt.
Door van zoveel mogelijk patiënten met slokdarm- en maagkanker gegevens te verzamelen, hopen we meer inzicht te krijgen in welke factoren van invloed zijn op de prognose en levenskwaliteit.

Procedure

Na uw toestemming start de verzameling van medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek. U kunt hierbij denken aan: ...

Lees meer

Toestemming voor deelname

Uw arts of andere zorgverlener kan u vragen om mee te doen aan dit onderzoek als bij u de diagnose maag- of slokdarmkanker is gesteld. Als u daarme...

Lees meer