POCOP biedt een platform voor het verzamelen van

gegevens van patiënten met slokdarm- en maagkanker.

62

deelnemende
centra

5008

deelnemende
patiënten

Procedure

Na uw toestemming start de verzameling van medische gegevens die van belang zijn voor het onderzoek. U kunt hierbij denken aan:

  • geslacht
  • leeftijd
  • kenmerken van de tumor
  • beeldmateriaal
  • bloedonderzoekuitslagen
  • aard en uitkomsten van de behandeling

Vragenlijsten over levenskwaliteit en mogelijke bijwerkingen en symptomen maken onderdeel uit van het onderzoek. Hier kunt u apart toestemming voor geven.

Gewaarborgde privacy

Alle verzamelde gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Alle tot de persoon herleidbare gegevens worden vervangen door een codenummer. Alleen de medewerkers van het POCOP onderzoeksproject, die de gegevens verzamelen, weten wie de persoon achter het codenummer is. Verder zijn gegevens alleen in te zien door medewerkers die aangesteld en opgeleid zijn om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is.

De uiteindelijke persoonlijke onderzoeksresultaten worden niet individueel beschikbaar gesteld. De onderzoeksresultaten worden anoniem gepubliceerd in wetenschappelijke vaktijdschriften.

Onderzoeksdoel

Slokdarm- en maagkanker zijn ernstige vormen van kanker. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 2.500 mensen gediagnosticeerd met slokdarmkanker en...

Lees meer

Toestemming voor deelname

Uw arts of andere zorgverlener kan u vragen om mee te doen aan dit onderzoek als bij u de diagnose maag- of slokdarmkanker is gesteld. Als u daarme...

Lees meer