POCOP biedt een platform voor het verzamelen van

gegevens van patiënten met slokdarm- en maagkanker.

62

deelnemende
centra

4204

deelnemende
patiënten

Veelgestelde vragen

Patiënten

Doet mijn ziekenhuis mee aan POCOP?

Dit kunt u opzoeken in de lijst van deelnemende centra

Welke klinische gegevens worden verzameld?

U kunt hierbij denken aan (socio-demografische) gegevens zoals leeftijd en geslacht. Maar ook gegevens over onder andere:

 • De tumor
 • Röntgenfoto's, CT's en andere gegevens uit het beeldvormend onderzoek
 • Laboratoriumuitslagen
 • Gegevens over de behandeling zelf en de effecten, bijvoorbeeld eventuele complicaties en bijwerkingen

Mijn ziekenhuis staat niet in de lijst van deelnemende centra. Kan ik toch meedoen?

Ja zeker. Ook als uw ziekenhuis niet in de lijst van deelnemende centra staat, kunt u deelnemen aan POCOP. U kunt contact opnemen met een medewerker van het onderzoeksteam door een email te sturen naar pocop@ducg.nl of te bellen naar 020-5665955. Zij helpen u verder met de aanmelding.

Hoe vaak kan ik een vragenlijst verwachten als ik meedoe?

U ontvangt vragenlijsten op verschillende momenten:

 • Direct na uw toestemming voor deelname aan de studie,
 • Na 3 maanden
 • Na 6 maanden
 • Na 9 maanden
 • Na 1 jaar
 • Na 1,5 jaar
 • Na 2 jaar
 • Vervolgens jaarlijks

Hoe bewaken jullie mijn privacy?

Dit doen we met een uniek studienummer, waaronder we uw gegevens opslaan. Alleen een hele kleine groep professionals (medewerkers van het onderzoeksproject en controleurs) kan u als patiënt herleiden tot het studienummer.

Stel dat ik meedoe. Heeft dat effect op mijn behandeling?

Nee, deelname aan POCOP heeft geen invloed op uw behandeling. POCOP is een zogenaamde observationele studie. Hierin worden alleen medische gegevens verzameld en gegevens uit de gestuurde vragenlijsten.

Krijg ik informatie over de onderzoeksresultaten?

Over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek verschijnen in principe alleen artikelen in wetenschappelijke bladen. Als een artikel is gepubliceerd leest u daarover op deze website. Vanzelfsprekend komen alleen resultaten van groepen patiënten aan bod, persoonlijke informatie over individuele patiënten wordt niet gepubliceerd.

Ik word doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Worden daar ook gegevens verzameld?

Alle ziekenhuizen die meedoen aan POCOP verzamelen gegevens. U hoeft zelf niet door te geven dat u naar een ander ziekenhuis gaat.

Ik doe al mee aan een andere studie. Kan ik dan toch meedoen aan POCOP?

Dat kan. Voor POCOP is deelname aan andere studies geen probleem.

Stel dat ik later spijt krijg van mijn deelname. Kan ik dan stoppen?

Dat kan. Zonder opgaaf van reden kunt u kunt op elk moment uw toestemming intrekken.

Moet ik ook lichaamsweefsel (bijvoorbeeld bloed en tumormateriaal) afstaan voor POCOP?

Nee. Binnen het POCOP project wordt er géén lichaamsweefsel (zoals bloed en tumormateriaal) opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek.

Het Parelsnoer Instituut werkt wél samen met Nederlandse ziekenhuizen aan het opslaan van bloed en tumormateriaal voor toekomstig onderzoek. Het kan dus zijn dat u hiervoor gevraagd wordt om bloed en/of tumormateriaal af te staan voor toekomstig onderzoek.

Als u deelneemt aan POCOP én eerder bloed en/of tumormateriaal heeft afgestaan, is het mogelijk dat de onderzoeksresultaten van het Parelsnoer Instituut en het POCOP project worden gekoppeld om zo tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen.

Zorgprofessionals

Is het mogelijk dat een patiënt tegelijkertijd meedoet aan 2 studies?

Dat is mogelijk. Naast POCOP kan uw patiënt ook deelnemen aan een andere observationele of interventionele studie.

Wat wordt van mij verwacht als ik deelneem?

Als de patiënt toestemming geeft om benaderd te mogen worden voor POCOP, dan kunt u de contactgegevens van de patiënt doorgeven aan het studieteam. Het studieteam informeert en includeert vervolgens de patiënt. Het registreren van klinische gegevens en het uitsturen van vragenlijsten wordt voor u geregeld. De gegevens worden door het studieteam opgevraagd uit de Nederlandse Kankerregistratie+ (NKR+) en de vragenlijsten uitgestuurd met behulp van PROFIEL.

Is het mogelijk dat een patiënt wordt gevraagd voor een cmRCT-studie zonder dat ik dat weet?

Nee, dit kan niet. Een separaat studieprotocol met METC-goedkeuring is vereist voor een cmRCT-studie. U weet het dus altijd als bij u een cmRCT-studie loopt.

Heb ik inzicht in de patiënten in mijn centrum die toestemming hebben gegeven voor deelname?

U krijgt regelmatig terugkoppeling van de patiënten die zijn geïncludeerd. U heeft geen inzicht in patiënten van andere centra.

Is het mogelijk om zelf een voorstel voor een wetenschappelijke studie te doen?

Ja, dit kan. Via de wetenschappelijke commissie waar elk deelnemend centrum een afgevaardigde in heeft, is het mogelijk om voorstellen te doen.

Kan iedereen de gegevens opvragen?

Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zijn door iedere wetenschapper op te vragen. Wel wordt een aanvraag getoetst op de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast bekijken we of de vraag redelijkerwijs is te beantwoorden met de gegevens en of niet al eenzelfde onderzoek loopt. Ook bepalen we of de patiënt- en centrumprivacy voldoende zijn gewaarborgd. De gegevens van uw eigen centrum kunt u altijd opvragen.

Is het studieprotocol getoetst door een METC?

Ja, het studieprotocol is getoetst door de METC van het AMC Amsterdam en niet WMO-plichtig verklaard.

Wordt er ook lichaamsweefsel (bijvoorbeeld bloed en tumormateriaal) afstaan voor POCOP?

Het Parelsnoer Instituut werkt samen met Nederlandse ziekenhuizen aan het opslaan van bloed en tumormateriaal van slokdarm-maagkanker patiënten voor toekomstig onderzoek: de oesofagus-maag Parel. Binnen het POCOP project wordt er géén bloed en tumormateriaal opgeslagen. Als patiënten deelnemen aan POCOP én de oesofagus-maag Parel, is het mogelijk dat de onderzoeksresultaten worden gekoppeld om zo tot nieuwe evidence-based inzichten te komen.